ChatGPT-VUM 项目

 用途:一键自动安装配置微信/Telegram/Web端接入到ChatGPT三合一版
微信使用的项目:https://github.com/ZYallers/chatgpt_wechat_robot
Telegram使用的项目:https://github.com/harshitethic/chatgpt-bot-telegram
Web端使用的项目:https://github.com/Chanzhaoyu/chatgpt-web

支持服务器版本命令
Debian11.x、
Centos8/9、
Ubuntu20.x
1.7curl http://vum.wooomooo.com/vum/ChatGPT/atchat -o atchat && chmod +x atchat && ./atchat

© 版权声明
THE END
喜欢就支持一下吧
点赞16赞赏 分享
评论 共1条

请登录后发表评论